Barion Pixel

Felhasználási feltételek

Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

A megrendeléskor megadott adatok módosítására (még a kiszállítás előtt) a lillaszekely@yahoo.com email címen van lehetőség.

Bármely kérdés, vagy probléma esetén, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az lillaszekely@yahoo.com email címen!

A jelen általános szerződési feltételek a Székely Lilla e.v. valamennyi, a www.szekelylillamesek.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Általános Szerződési Feltételek 

I.  Bevezetés

 Tisztelt Vásárlónk!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Székely Lilla e.v.. (székhely: 2527 Máriahalom Árpád út 20.; a továbbiakban: Eladó) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban Eladó és Vevő együttesen: Szerződő Felek). Amennyiben Ön vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a. www.szekelylillamesek.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház), tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Ez azért különösen fontos, mert a Webáruház nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az ebben foglalt adatkezelési elveket, és ezek minden pontjával egyetért.

Ha Webáruházunk működésével, megrendelési, fizetési, vagy szállítási folyamatával kapcsolatosan bárminemű kérdése vagy észrevétele merül fel, vagy hibásan adott meg rendelést vagy egyéb adatot, a megadott elérhetőségeinken munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

II.  Az ÁSZF célja

 Jelen Általános Szerződési Feltételeket társaságunk azon megfontolásból adta ki, hogy részletesen, és a Szerződő Felek számára megnyugtató módon szabályozza a Webáruház szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szerződő Felek jogait, kötelezettségeit, és minden egyéb, a Webáruház működésével kapcsolatos lényeges körülményt.

III.  Általános tudnivalók, céginformáció

 Cégnév:                                             SZÉKELY LILLA E.V.

Székhelye:                                        2527 Máriahalom Árpád út 20

Nyilvántartási szám:                     58600142                

Adószám:                                        48296432-1-31                          

Email:                                             lillaszekely@yahoo.com

Telefon:                                         +36 30 884 05 62

Web:                                               www.szekelylillamesek.hu

Kapcsolattartó:                            Székely Lilla

TEÁOR:                                       4761: Könyv kiskereskedelem | 4791 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

A szerződés nyelve:                 magyar 

Webáruházunk könyvek forgalmazásával, értékesítésével foglalkozik.

IV.  Az ÁSZF hatálya

 Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig marad hatályban.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyre Székely Lilla e.v.. által üzemeltetett szekelylillamesek.hu webcímen található internetes áruházon keresztül kerül sor.

Eladói szolgáltatást minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat:az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a Webáruház nyújtotta szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

Eladó fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a megkötött szerződések tartalmára nem hat ki (mindig az ügyletkötéskor hatályos ÁSZF az irányadó az adott vásárlásra. A módosított ÁSZF a közzététellel egyidejűleg lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Webáruház szolgáltatásait Eladó biztosítja. Közzétételnek az minősül, ha a módosítás szövege a weboldalon online elérhetővé válik.

V.  Megrendelés

 A megvásárolni kívánt termék a termék adatlapján található „Kosárba” gombra kattintva jelölhető

A jobb oldalon a „Kosár” ikon résznél ellenőrizhető a vásárlásra kijelölt termék, annak mennyisége, ára. Ezen az oldalon lehetőség van a listáról törölni, illetve a megrendelni kívánt termék mennyiségét megváltoztatni. Itt az „Adatok megadása” gombra kattintva lépünk tovább.

A rendelés részletei lépésnél kitöltendő a megrendelő adatai, majd kiválasztható a szállítási mód. Alább következik a szállítási cím megadása, ezt követi a fizetési mód kiválasztása, az utolsó lépés pedig a számlázási cím megadása. A megrendeléshez megjegyzés is fűzhető.

A vásárlás folytatásához szükséges az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása, majd az „Elküldöm a megrendelést” gombra kell

Ezt követően a Barion fizetési felületre lép a folyamat, ahol a Vevő bankkártyával teljesíti a fizetést.

Sikeres fizetést követően a rendszer fogadja az adatokat, és a megadott email címre automatikus visszaigazolást küld, mely tartalmazza a rendelés összes adatát. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor mindkét Szerződő Fél ajánlati kötöttsége minden további feltétel és jogcselekmény bekövetkezése nélkül automatikusan megszűnik.

A fenti, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevőnek. A folyamatot Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja.

A megrendelést követően emailben visszaigazolást küldünk a megadott címre, mely tartalmazza a megrendelés részleteit, valamint a fizetési és szállítási információkat.

Vevő a visszaigazolásban feltüntetett adatokra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban Eladó elérhetőségeinek bármelyikén. Itt jelezheti az esetlegesen hibásan leadott megrendeléseit is.

A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti, az adatok tájékoztató jellegűek, az átmeneti készlethiányból, vagy rendszerhibából eredő esetleges teljesíthetetlenség jogát Eladó Ilyen nem várt esetben Eladó 48 órán belül tájékoztatást küld Vevő részére.

Az összeg beérkezését követő 2 munkanapon belül átadjuk a futárnak a megrendelt

A Szerződő Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést Eladó iktatja és annak létrejöttét követő 5 (öt) évig megőrzi, így az eddig az időpontig visszakereshető.

A szerződés magatartási kódexre való utalást nem

A megrendelést Eladó kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladót felelősség nem

A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül Vevő az Eladóhoz

A szerződés létrejöttének időpontja az az időpont, amikor a rendelés visszaigazolása (megerősítés) Eladó részéről megtörténik.

A teljesítés időpontja az áru Vevő által történő átvételének időpontja.

Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri

A Webáruházban kötött elektronikus szerződés a kattintással, mint ráutaló magatartással jön létre. Az elektronikus úton létrejött szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a magyar, ily módon pedig a szerződés megkötésének, és a szerződés, és a kapcsolattartás során használt nyelv is a

A termék vételára a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, magyar forintban (HUF) értendő bruttó ár, azaz az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazza. Az ár a szállítás költségeit nem tartalmazza. Az árak a frissítése folyamatosan elektronikus úton történik. A rendszerhibából eredő téves árközlésért Eladó felelősséget nem vállal, ilyen probléma felmerülése esetén azonban a javítást haladéktalanul köteles

Eladó fenntartja a weboldalon közzétett árak módosításának jogát azzal, hogy a változás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve, ha adatbeviteli hiba miatt a weboldalon megadott vételár az eladási árlistában foglaltaktól eltér. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit

VI.  Szállítási feltételek

 A kiválasztott és megrendelt áru a rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban a Vevő által a megrendelésben megadott szállítási címre, illetve Packeta átvevőhelyre kerül kiszállításra. A kiszállítási határidő: 2-7 munkanap

Eladó a megrendelt termékeket igény esetén az ország egész területére kiszállíttatja a Vevőhöz.

A megrendelési adatlap „megjegyzés a rendeléshez” rovatában Vevő kéréseket fogalmazhat meg a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket Eladó a lehetőség szerint legnagyobb mértékben figyelembe venni köteles. A várható kézbesítési napon Vevőnek lehetővé kell tennie a megrendelt termék átadását.

Vevő köteles az általa leadott megrendelésben megjelölt címre kiszállíttatott termékeket átvenni. A Vevő hibájából szükségessé váló újabb házhoz szállítás költségei Vevőt

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy Eladó köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a további teendők egyeztetése érdekében.

Megrendelés esetén az árakhoz kapcsolódó szállítási költségek az Eladó által küldött visszaigazolásban feltüntetésre kerülnek.

A termékek megvásárlásához a díjakat és kiszállítási lehetőségeket a webáruház vonatkozó pontja tartalmazza naprakészen.

Az árak egy alkalommal történő kiszállítást foglalnak magukba.

Vevő köteles a kiszállítás időpontjában, a szállító jelenlétében a csomagot tételesen ellenőrizni. Köteles meggyőződni arról, hogy valóban a megrendelt termék került kiszállításra – tartozékaival együtt -, a megrendelt mennyiségben és minőségben. A mennyiségi és az azonnal észlelhető minőségi kifogást Vevő haladéktalanul jelezni köteles a szállítónak. A kifogás jelzésének módja jegyzőkönyv készítése, amelyben a hiányt, illetve a hibát Vevő megjelöli. Jegyzőkönyv hiányában sérülésre, hiányosságokra vonatkozó utólagos reklamációt Eladónak nem áll módjában elfogadni.

VII.  Fizetési feltételek

 A számlát minden esetben Eladó állítja ki. A számla tartalmazza az áru vételárát és a szállítási költséget.

Eladó csomagolási – vagy bármilyen más költséget nem számol

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Eladó a vétel tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg Vevő a termék teljes vételárát meg nem fizette.

VIII.  Az interneten keresztül történő vásárlástól való elállás

 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései alapján a Vevő, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

A Vevő elállási jogát

a jelen ÁSZF számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi. Fenti elállási határidőre vonatkozó rendelkezések nem érintik a vásárló azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is

A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket és a megfizetett (szállítási költség nélküli)vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával együtt haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni az alábbi címre: Székely Lilla, 2527 Máriahalom, Árpád út 20

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi, illetve leadja.

Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) eredeti csomagolásában visszaadott termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat visszafizetni. Amennyiben a termék a szokásos használat nyomait mutatja, úgy Eladó. fenntartja magának a jogot arra, hogy az értékcsökkenés miatt egy arányos összeget visszatartson és a vételárat csak részben térítse

A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben a 14 napon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Eladó. a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszautalja a vásárló részére az előzetesen megadott számlaszámra.

A vásárlónak visszajáró összeget a vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. A vásárló kifejezett beleegyezése alapján a a visszatérítésre más fizetési mód is alkalmazható, de a vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Eladó. mindaddig visszatarthatja a vásárlónak az elállás folytán visszajáró összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe

Visszaküldés esetén az árut bármely postahivatalban, vagy egy szállítócéget megbízva fel lehet adni egy visszaküldő matricával ellátva (mely tartalmazza a címet, a feladó nevét). A visszaküldendő dobozba kérjük, minden esetben mellékelje a kitöltött visszáru nyilatkozatot!

Amennyiben elállási jogának gyakorolásával kapcsolatos kérdése merül fel, írjon emailt lillaszekely@yahoo.com  címre.

Kérjük, hogy a visszaküldéskor lehetőség szerint az eredeti csomagolást használja és mellékelje a kitöltött visszáru lapot is. Későbbi térítési igények elkerülése érdekében, óvatosan ellenőrizze az árut és ne okozzon benne kárt.

A termékek visszaküldésének költségei minden esetben a vásárlót terhelik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja Átvevőhelyen történő átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhozszállítás esetén a futártól történő átvétel időpontja. Ezek blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen azokban az esetekben, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; vagy olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére

Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.

Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás észszerű költségeit.

Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor az Eladó nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.

IX.  Termékgarancia

 A megrendelt termékekre a Ptk. 305. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa Eladó. ONLINE Ügyfélszolgálatát. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: elsősorban kicseréljük, ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk, vagy a vevő megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) Eladót terhelik.

X.  A szerződés megszüntetése

Vevő a termék átvételéig kérheti az Eladó és a Vevő között a megrendelés folyamán létrejött szerződés megszüntetését.

XI.  Felelősség

 A Webáruházban való vásárlás feltételezi Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és az ezzel együtt járó hibalehetőségek tudomásul vételét. Az

e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja hibásan megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely esetleges telítettsége.

A szolgáltatás igénybevételéhez úgynevezett „cookie”-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem Vevő nem kívánja engedélyezni a „cookie”-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. „Cookie”-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. /A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra./

Eladó nem felel semminemű olyan kárért, amely szekelylillamesek.hu -hoz való csatlakozás miatt következett be. Vevő felelősségi körébe esik annak felmérése, hogy mely módon védheti meg számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolókkal, adathalászokkal szemben.

Eladó a vis major következtében bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik. Vis majornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a beckandrea.hu akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

XII.  Adatvédelem

 Adatvédelmi előírásainkat a honlap vonatkozó részében találja

XIII.  Információ, reklamáció, panaszkezelés

 Vevő a Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Székely Lilla e.v.-t:

levelezési cím: 2527 Máriahalom Árpád út 20

elektronikus levelezési cím: lillaszekely@yahoo.com

Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Eladó. részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó. haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát az Eladó. legkésőbb a jótállásra, valamint a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerinti érdemi válaszához mellékelve küldi meg Vevő részére.

Szerződő Felek természetesen mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék.

Ha az Eladóval közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez Az eljárásra a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A fogyasztónak minősülő Vevő a fogyasztó lakhelye vagy Eladó tevékenységének helye szerinti Békéltető Testület elérhetőségein kezdeményezheti az eljárást. A megyei szervezetek listája itt érhető el: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Vevő panaszával az ügy jellegétől függően a Eladó. tevékenységi helye szerint az alábbi szervekhez fordulhat:

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. 1. em.

Telefonszám: +36 34 513 010

 

Komárom-Eszergom vármegyei Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 2800 Tatabánya, Táncsics M.u. 1/d. ;

Telefon: (34) 513-122. Email:

Online vitarendezés – Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Vevőink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. ) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

XIV.  Fontos fogalmak

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vegy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

Belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van.

Jogi Nyilatkozat

 Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

Az megrendelés leadásával a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket.

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával!

 

Kelt: Máriahalom 2023.10.02